Woordenschat hoofdstuk 4, opdracht 5

Zet achter elke betekenis het juiste woord.

individueel - intensief - negeren - opheffen - opvallen - overzichtelijk - passief - permanent - respecteren - verantwoorden

1. doen alsof iets/iemand er niet is
2. duidelijk / je kunt alles makkelijk vinden
3. blijvend / zonder te stoppen
4. uitleggen waarom je het zo hebt gedaan
5. met veel energie / met grote inzet
6. de aandacht willen hebben
7. respect tonen voor
8. alleen
9. een einde maken aan
10. zonder iets te doen