Woordenschat hoofdstuk 3, opdracht 2

Zet achter elke betekenis het juiste woord.

beïnvloeden - creëren - als functie hebben - imago - logo - promoten - sponsoring

1. het beeld dat mensen van iets/iemand hebben
2. iets moois maken
3. mensen geld geven om hun doel te bereiken
4. iemand of iets proberen te veranderen
5. het is bedoeld voorals hebben
6. symbool waaraan je bijv. een winkel herkent
7. reclame maken voor