Opdracht 2: moeilijke woorden (2)

Zet achter elke betekenis het juiste woord.
antisociaal – beweren – bijzonder – conclusie – drastische maatregelen – frequent - gangbaar – impact – in trek zijn

1. speciaal
2. wat normaal is, wat (bijna) iedereen gebruikt
3. eindoordeel
4. zeggen hoe het volgens jou zit
5. populair zijn
6. als je alleen maar aan jezelf denkt
7. invloed
8. vaak
9. zeer strenge maatregelen maatregelen