Opdracht 1: moeilijke woorden (1)

Zet achter elke betekenis het juiste woord.
lijden onder – morele kwesties – ontstaan – sociale contacten – stennis – stimuleren – tieners – trend – voornamelijk

1. mensen tussen de 10 en de 20 jaar
2. bijv. je vrienden of je klasgenoten
3. mode
4. ruzie zoeken schoppen
5. vragen over goed en kwaad
6. bijna alleen maar
7. aanmoedigen
8. problemen hebben door
9. (op een bepaalde plek) beginnen