Opdracht 8: woorddictee

Type de woorden na!
1. cosmetica
2. functioneren
3. gezamenlijk
4. halsstarrig
5. infectie
6. karamel
7. kwaliteit
8. labyrint
9. legitimeren
10. maximaal
11. microfoon
12. niveau
13. ontcijferen
14. parachute
15. precies