Opdracht 6: verleden tijd - zwak

Noteer de persoonsvorm in de verleden tijd.
1. Gisteren (bereiden) Marianne een heerlijke vegetarische maaltijd.
2. Jij (vergissen) je toch ook bij vraag 15?
3. Een aantal jaren geleden (kamperen) wij op Schiermonnikoog, maar vorig jaar (vieren) wij de vakantie in het buitenland.
4. Bart (beantwoorden) de e-mail van zijn moeder niet meteen.
5. Toen Radu het nieuws (horen) , (barsten) hij in huilen uit.
6. De grote reclameposter (vergroten) de kans dat veel mensen de website zouden bezoeken.