Opdracht 15: woorddictee

Type de woorden na!
weer.jpg1. thermometer
2. temperatuur
3. theorie
emotie.jpg4. enthousiast
horden.jpg5. atletiekvereniging
6. spectaculaire
7. resultaten
8. fantastisch
pakket.png9. techniek
sport.png10. triatlon
11. nationaliteiten
zweven.jpg12. parachute
13. lucht
14. situatie
15. methode
toneel.jpg16. theater