Opdracht 9: woorddictee

Type de woorden na!
1. agressief
2. camouflage
3. competitie
4. delict
5. experimenten
6. hygiënisch
7. imago
8. interview
9. kopiëren
10. luxueus
11. naïef
12. restaurant
13. systeem
14. vaccineren
15. zielenpoot