Opdracht 6: voltooid deelwoord

Wat is het voltooid deelwoord van deze werkwoorden?
Nog eens door elkaar...

1. Er werd opvallend veel (kuchen) tijdens het concert.
2. Mijn vader is (schrikken) van de rekening van de tandarts.
3. Hij heeft vorig jaar zijn achternaam (veranderen) .
4. We hebben echt (boffen) met het mooie weer.
5. Ik heb dit niet (doen) !
6. Vanmorgen ben ik snel naar de apotheek (gaan) voor mijn medicijnen.
7. Als straf hebben de jongens de graffiti van de muur (schrobben) .
8. Het heeft mij niet (verbazen) dat Peter weer te laat kwam.
9. Toen ik 10 was, zijn we (verhuizen) naar de andere kant van het land.