Opdracht 5: voltooid deelwoord

Wat is het voltooid deelwoord van deze werkwoorden?
Nogmaals: door elkaar...

1. Het smeltwater heeft tot veel overstromingen (leiden) .
2. Rosanne heeft een smartphone van haar vriendin (overkopen) .
3. De EHBO’ers hebben gisteren heel veel blaren (doorprikken) bij het wandelevenement.
4. De opvallende poster heeft de kans (vergroten) dat meer mensen de website bezochten.
5. Na een uurtje in de vriezer was de fles water helemaal (bevriezen) .
6. Door de leerlingenraad wordt een besluit (nemen) over het gebruik van het basketbalveld.