Opdracht 11: pv & voltooid deelwoord

Kijk eerst of het gaat om een persoonsvorm of een voltooid deelwoord. Vul dan een -t of een -d in.

1. Lisa verander nog snel iets aan de inleiding van haar werkstuk.
2. Het viaduct bij de A12 is verander zonder dat mijn TomTom dat weet.
3. De toestand van de zieke is langzaam verbeter door de antibioticakuur.
4. Cees verbeter zijn houding tegenover zijn vader na hun heftige ruzie.
5. Meestal betaal Anneloes haar kleren met haar pinpas.
6. Wie heeft het broodje gezond voor mij betaal?