Opdracht 9: meervoud op -en (havo-stof)

Noteer het meervoud van de volgende woorden.
A) Als een woord eindigt op -ee, dan schrijf je in het meervoud meestal -ën:
de twee - de tweeën
de zee - de zeeën

(maar: dictee - dictees)

1. de fee - de
2. de trofee - de
3. de twee - de
5. het idee - de
6. de moskee - de
7. de orchidee - de
8. de bobslee - de


B) Als een woord eindigt op -ie, dan schrijf je in het meervoud meestal -iën of ieën:

de bacterie - de bacteriën
de kolonie - de koloniën

de knie - de knieën (klemtoon op -ie, vandaar de extra -e)
de melodie - de melodieën

9. de epidemie – de
10. de kolonie – de
11. de categorie – de
12. de industrie – de
13. de theorie – de
14. de melodie - de