Opdracht 9: meervoud op -'s

Noteer het meervoud van de volgende woorden.
Een woord dat eindigt op een lange -a, -i, -o, -u of -y krijgt in het meervoud 's:
dia - dia's
ski - ski's
auto - auto's
accu - accu's
hobby - hobby's

1. de paraplu – de
2. de piano – de
3. de agenda – de
4. de kilo – de

baby.jpg
5. de baby – de
6. het programma – de
7. het menu – de

tornado.gif
8. de tornado – de
9. het diploma – de

safari.jpg
10. de safari – de

lasso.gif
11. de lasso – de
12. de komma – de