Opdracht 6: woorddictee

Type de woorden na!
1. fietspad
2. gerepareerd
3. concert
4. uitgesteld
5. boyband
6. conflict
7. bericht
8. roddelblad
9. verkeerd
10. opgevat
11. wond
12. draad
13. gehecht
14. kwaliteit
15. frequent
16. onderzocht