Opdracht 5: woorden die eindigen op -t of -d

Vul steeds een -t of een -d in.
1. Het ga in het fietspa is nog altij niet gerepareer.

onedirection.jpg
2. Het concer van de boyban One Direction werd uitgestel na een conflic.
3. De zangeres had het berich in het roddelbla verkeer opgeva.

hechting.jpg
4. De won aan zijn hoof was met zwar draa gehech.
5. De kwalitei van het drinkwater wordt frequen onderzoch.