Opdracht 15: stam en ik-vorm (wel of niet splitsbaar?)

Noteer de stam en de ik-vorm van de werkwoorden.
stam stam.pngik-vorm ik-vorm.jpg
1. ontdekkenontdekkik
2. meelevenmeelevik
3. fotograferen fotograaf.giffotograferik
4. omrijdenomrijdik
5. doorreizendoorreizik
6. verdwalenverdwalik
7. opschietenopschietik
8. stofzuigen stofzuiger.gifstofzuigik
9. losmakenlosmakik
10. misleidenmisleidik
11. voetballen voetbal.gifvoetballik
12. tegenwerkentegenwerkik