Opdracht 4: lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord, werkwoord (vh-niveau)

Is het een bepaald lidwoord, onbepaald lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord of werkwoord?

verhaalhond.png

Let op: vul steeds de afkorting in (dus blw, olw, bn, zn, hww of zww).

1. Op het vliegveld van Rome heeft een hond op het laatste nippertje een grote catastrofe voorkomen.
hetlaatste
vliegveldnippertje
Romeeen
heeftgrote
eencatastrofe
hondvoorkomen
hetlaadruimte.jpg
2. Een Boeing 737 dreigde met open laadklep te vertrekken.
Eenopen
Boeinglaadklep
dreigdevertrekken3. ... dat in de bagageruimte werd vervoerd ...
dewerd
bagageruimtevervoerdbench.jpg
4. Het hondje ... wist zich uit zijn kooi te bevrijden.
hondjekooi
wistbevrijden5. Hij liep over de landingsbaan achter het taxiënde toestel aan.
liephet
detaxiënde
landingsbaantoestel6. Dankzij de hond werd de fout nog net op tijd ontdekt, volgens de Italiaanse kranten.
werdde
foutItaliaanse
tijdkranten
ontdekt7. Het vliegen met een open laadklep kan leiden tot het neerstorten van het toestel.
Hetleiden
vliegenhet
kanneerstortenpiloten.jpg
8. Het was slordigheid van de piloten.
slordigheidpiloten