Opdracht 21: bijvoeglijk naamwoord - korte en lange vorm

Noteer de juiste vorm van het bijvoeglijk naamwoord.

1. De mop is grappig.een mopde mop
2. De winnaar is fantastisch.een winnaarde winnaar
3. De aankoop is zeldzaam.een aankoopde aankoop
4. Het cadeau is goedkoop.een cadeauhet cadeau
5. Het idee is tof.een ideehet idee
6. Het beeld is antiek.een beeldhet beeld