Opdracht 16: bijvoeglijk naamwoord - korte en lange vorm

Noteer de juiste vorm van het bijvoeglijk naamwoord.

1. Het verhaal is vreemd.een verhaalhet verhaal
2. Het konijn is dik.een konijnhet konijn
3. De winkelier is aardig.een winkelierde winkelier
4. Het mobieltje is nieuw.een mobieltjehet mobieltje
5. Het vogeltje is zielig.een vogeltjehet vogeltje
6. De buurman is gezellig.een buurmande buurman