Opdracht 6: woordsoorten (lw, zn, ww)

Is het een lidwoord, een zelfstandig naamwoord of een werkwoord?
Let op: vul steeds de afkorting in (dus lw, zn of ww).

1. Wij hebben in het nieuwe hotel aan de rand van de stad gelogeerd.
hebbenrand
hetde
hotelstad
degelogeerd


rekenen.jpg
2. Door een domme rekenfout komt de jonge minister in grote problemen.
eende
rekenfoutminister
komtproblemen


3. Het begin is makkelijk, maar de hogere levels van deze game blijken erg pittig.
Hetlevels
begingame
isblijken
de


waterleiding.jpg
4. De kapotte waterleiding wordt pas na woensdag gerepareerd.
Dewoensdag
waterleidinggerepareerd
wordt


carnaval.gif
5. In het zuiden van Nederland wordt door veel mensen carnaval gevierd.
hetmensen
zuidencarnaval
Nederlandgevierd
wordt


6. De meeste leerlingen waren erg zenuwachtig voor het belangrijke proefwerk biologie.
Dehet
leerlingenproefwerk
warenbiologie